Lancom Systems; Access Point ve E-Paper ürünleri başta olmak üzere verilerin merkez noktadan yönetilmesini sağlar.

Alman kökenli Lancom Systems; güvenli, güvenilir ve geleceğe yönelik ağ çözümleri sunan bulut tabanlı ağ yönetim sistemidir. Indoor & Outdoor, Endüstriyel Access Point ve kablosuz E-Paper ürünleriyle merkezi yönetilebilir, pratik otomasyon sistemleri sunar.